Marine – Onderofficier Wapentechnische Dienst ← terug

Onderofficier Wapentechnische Dienst – Wapens 1

Is een technisch onderofficier opgeleid als verantwoordelijke voor de bediening en de exploitatie van SEWACO-systemen (sensoren wapen- en commandosystemen) die onder de bevoegdheid vallen van de wapentechnisch dienst (WD).
Is verantwoordelijk voor de werking, de exploitatie en het onderhoud van de wapensystemen kanon en ‘surface to air missiles’ aan boord van een fregat (FF).

Onderofficier Wapentechnische Dienst – Wapens 2

Is een technisch onderofficier opgeleid als verantwoordelijke voor de bediening en de exploitatie van SEWACO-systemen (sensoren wapen- en commandosystemen) die onder de bevoegdheid vallen van de wapentechnisch dienst (WD).
Is verantwoordelijk voor de werking, de exploitatie en het onderhoud van de wapensystemen chaff, ‘surface to surface missiles’, ‘torpedo’ en ’CIWS’ snelvuurkanon aan boord van een fregat (FF).

Onderofficier Wapentechnische Dienst – KernSubSystemen/Electronische Oorlogsvoering Fregatten

Is een technisch onderofficier opgeleid als verantwoordelijke voor de bediening en de exploitatie van SEWACO-systemen (sensoren wapen- en commandosystemen) die onder de bevoegdheid vallen van de wapentechnisch dienst (WD).
Is verantwoordelijk voor de werking, de exploitatie en het onderhoud van de elektronische oorlogsvoeringsapparatuur, het kernsubsysteem (KSS) (voornamelijk computer en link 11) en de daarbij horende randapparatuur aan boord van een fregat (FF).

Onderofficier Wapentechnische Dienst – Onderzeebootbestrijding/Navigatie Fregatten

Is een technisch onderofficier opgeleid als verantwoordelijke voor de bediening en de exploitatie van SEWACO-systemen (sensoren wapen- en commandosystemen) die onder de bevoegdheid vallen van de wapentechnisch dienst (WD).
Is verantwoordelijk voor de werking, de exploitatie en het onderhoud van de navigatie-apparatuur, de zoek- en aanvalssonar en de daarbij horende onderzeebootbestrijdingsapparatuur aan boord van een fregat (FF).

Onderofficier Wapentechnische Dienst – Radar Fregatten

Is een technisch onderofficier opgeleid als verantwoordelijke voor de bediening en de exploitatie van SEWACO-systemen (sensoren wapen- en commandosystemen) die onder de bevoegdheid vallen van de wapentechnisch dienst (WD).
Is verantwoordelijk voor de werking, de exploitatie en het onderhoud van de radarsystemen en de daarbij horende randapparatuur aan boord van een fregat (FF).

Onderofficier Wapentechnische Dienst – Communicatiesystemen Fregatten

Is een technisch onderofficier opgeleid als verantwoordelijke voor de bediening en de exploitatie van SEWACO-systemen (sensoren wapen- en commandosystemen) die onder de bevoegdheid vallen van de wapentechnisch dienst (WD).
Is verantwoordelijk voor de werking, de exploitatie en het onderhoud van de communicatiesystemen, het radiatiedetectiesysteem en de daarbij horende randapparatuur aan boord van een fregat (FF).

Andere jobs