Marine – Onderofficier Technische Dienst ← terug

Onderofficier Technische Dienst – Energiesystemen Fregatten

Is een technisch onderofficier verantwoordelijk voor de bediening en de exploitatie van de scheepssystemen die onder de bevoegdheid vallen van de technische dienst (TD).
Is verantwoordelijk voor de productie en distributie van elektrische energie, de exploitatie, de bediening en het onderhoud van elektrische energiesystemen aan boord van een fregat (FF) die nodig zijn om de scheepsinstallaties te laten functioneren.

Marine Techniek

Onderofficier Technische Dienst – Voorstuwing & Propulsie Mijnenbestrijdingsvaartuig/Logistiek steunschip

Is een technisch onderofficier verantwoordelijk voor de bediening en de exploitatie van de scheepssystemen die onder de bevoegdheid vallen van de technische dienst (TD).
Is verantwoordelijk voor de exploitatie, de bediening en het onderhoud van alle mechanische, hydraulische, pneumatische en hulpsystemen inclusief de bedienings – en regelsystemen aan boord van een MCMV/BSL (mijnenjacht-/steunschip), zowel met betrekking tot de voortstuwing als andere systemen.

Onderofficier Technische Dienst – EnergieSystemen Mijnenbestrijdingsvaartuig/Logistiek steunschip

Is een technisch onderofficier verantwoordelijk voor de bediening en de exploitatie van de scheepssystemen die onder de bevoegdheid vallen van de technische dienst (TD).
Is verantwoordelijk voor de productie en distributie van elektrische energie, de exploitatie, de bediening en het onderhoud van elektrische energiesystemen aan boord van een MCMV/BSL (mijnenjacht-/steunschip) die nodig zijn om de scheepsinstallaties te laten functioneren.

Onderofficier Technische Dienst – Voortstuwing & Platform Fregatten

Is een technisch onderofficier verantwoordelijk voor de bediening en de exploitatie van de scheepssystemen die onder de bevoegdheid vallen van de technische dienst (TD).
Is verantwoordelijk voor de exploitatie, de bediening en het onderhoud van alle mechanische, hydraulische en pneumatische systemen inclusief de bedienings – en regelsystemen met betrekking tot de voortstuwingsinstallatie van een fregat (FF).

Andere jobs