Cookiebeleid

Areyouwaterproof waarvoor het agentschap MDK met maatschappelijke zetel, Koning Albert II-laan 20/5, 1000 Brussel, verantwoordelijk is voor dit cookiebeleid.
Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of bij op het e-mailadres Katty Cypers.
Areyouwaterproof vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar areyouwaterproof-content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen.
Areyouwaterproof wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat.
Op de areyouwaterproof-onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts.
Deze technieken worden hierna verkort ‘cookies’ genoemd.
In dit cookiebeleid wenst de areyouwaterproof u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt.
Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker van de website het gebruik kan controleren.
Areyouwaterproof wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen.
Areyouwaterproof heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.
Dit cookiebeleid is van toepassing op alle areyouwaterproof-onlinediensten, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die areyouwaterproof aanbiedt en die toegang geven tot areyouwaterproof-content.
Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en worden derhalve gekwalificeerd als persoonsgegevens.
In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten), zoals uiteengezet in onze privacyverklaring van toepassing op deze verwerkingen.
Areyouwaterproof kan het cookiebeleid op elk moment veranderen.
Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving.
Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante areyouwaterproof-onlinediensten en geldt vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt.

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt.
Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser kan worden herkend tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken.
Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.
Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Hoe kan u het gebruik van cookies op onlinediensten weigeren of beheren?

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen.
U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen.

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken.
Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die de op zijn websites gebruikt.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc (‘Google’).
Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien daartoe verplicht door de wet, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. We wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor die doeleinden hierboven uiteengezet.
Voor verdere informatie over Google Analytics:

De laatste wijziging gebeurde op 24/05/2018.